Tretman anemije zavisi od osnovnog uzroka. Zato treba postaviti pravu dijagnozu koju će pratiti adekvatan tretman.

U slučaju anemija zbog nedostatka gvožđa, osnovni tretman je nadoknada gvožđa.

U slučaju anemije zbog nedostatka vitamina, preporučuje se lečenje vitaminom B12 ili folatima iz suplemenata i/ili hranom jer to može da poboljša nivo ovih hranljivih materija u krvi.

Ozbiljni poremećaji poput aplastične anemije gde je došlo do poremećaja na nivou koštane srži, mogu se lečiti lekovima i transfuzijama krvi.

Kod teških oblika talasemije možda će biti potrebne česte transfuzije krvi.

Lečenje anemije srpastih ćelija može da uključuje lekove protiv bolova, transfuziju krvi ili transplantaciju koštane srži.