Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (SZO) anemija predstavlja ozbiljan globani problem u javnom zdravlju koji posebno pogađa malu decu i trudnice. SZO procenjuje da je 42% dece mlađe od 5 godina i 40% trudnica širom sveta anemično.