Folna kiselina je sintetski oblik vitamina koji se koristi u većini suplemenata i aktivna je u svom poslednjem obliku (metiltetrahidrofolat). Osnovna razlika je u hemijskoj strukturi i u tome kako ih telo može koristiti. Neki ljudi ne mogu uopšte da je obrade i pretvore u aktivan oblik koji telo može da iskoristi. Ovo je poznato kao metilentetrahidrofolat reduktaza (MTHFR) nedostatak.