1. EFIKASNOST RESORPCIJE MIKROKAPSULIRANOG GVOŽĐA VS GVOŽĐE PIROFOSFAT I  GVOŽĐE SULFAT1

2. EFIKASNOST RESORPCIJE MIKROKAPSULIRANOG GVOŽĐA VS GVOŽĐE  FUMARAT2

Quatrefolic® (MTHF Glukozamin so) koja je strukturno analogna redukovanom i aktivnom obliku folne kiseline.

3. Randomizirana crossover studija potvrđuje da Quatrefolic® poseduje superiorni profil bioraspoloživosti u odnosu na (6S)-5-metiltetrahidrofolat kalcijumove soli3

Quatrefolic pokazuje veću resorpciju na nivou creva u odnosu na ostale folate.