Analize koje se rade u cilju otkrivanja anemije:

•Kompletna krvna slika (KKS) daje informacije o ukupnom broju, obliku, veličini crvenih krvnih zrnaca (eritrocita), kao i o ukupnom sadržaju hemoglobina u eritrocitima

•Određivanje nivoa serumskog gvožđa, kao i nivoa feritina pokazuju količine raspoloživog gvožđa u organizmu

•Nivo vitamina B12, folata i drugih vitamina neophodnih za izgradnju hemoglobina i eritrocita

•Posebne analize koje se rade kod ređih oblika anemije, kao što je određivanje imunoloških faktora kod sumnje na autoimunu hemoliznu anemiju, anemije uzrokovane defektima u funkciji određenih enzima ili urođenog poremećaja u stvaranju hemoglobina

•Određivanje nivoa bilirubina, retikulocita i drugih parametara koji pokazuju kojom brzinom se obnavljaju eritrociti. Ovo je posebno važno kod hemoliznih anemija, kod kojih dolazi do propadanja eritrocita pre očekivanog kraja njihovog životnog veka

•Uzimanje uzoraka koštane srži se radi kod sumnje na poremećaj na nivou hematopoeznih ćelija smeštenih u koštanoj srži

Drugi specijalistički pregledi se vrše pri postojanju sumnje na bolesti organa i sistema koje mogu za posledicu imati anemiju (krvarenje mioma materice, krvarenje hemoroida, čira na želucu i dvanaestopalačnom crevu, maligne bolesti i dr.)